Tarieven en betalen – tandartsenpraktijklok-copper – Gouda

Tarieven en betalen

Tarieven en betalen

De minister heeft dit jaar besloten dat er per 1 januari 2012 vrije tarieven voor tandartsen komen. Tevens zijn de oude (UPT) codes vervangen door prestaties

Lok-Copper tandartsen streeft er naar de tarieven ongeveer op het huidige peil te houden. Wel zal er sprake zijn van een geringe aanpassing i.v.m. gestegen kosten van materialen,instrumenten,onderhoudscontracten Dental Depots, personeel en jarenlang door de overheid niet uitgevoerde inflatie correctie voor onze branche. Door de invoering van prestaties is vergelijking met de oude situatie lastig.Een aantal oude verrichtingen zijn steeds samengevoegd tot een nieuwe prestatie.Wij hebben alles grondig doorgerekend om op een overeenkomstig tarief te komen.

Voordat u naar de tarieven kijkt willen wij benadrukken, dat door een goede mondhygiëne en preventie u uw kosten zelf grotendeels in de hand heeft. Tanden kun je verzekeren, maar beter is het om ze te poetsen. Mochten er toch ondanks alles calamiteiten ontstaan aan uw gebit, dan proberen wij dat zo zorgvuldig mogelijk te herstellen.

Hieronder vindt u een lijst van prestaties, codes en tarieven vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit 1. De tarievenlijst geldt vanaf 1 januari 2022.

Tandheelkunde

Consultatie en Diagnostiek

Maken en/of beoordelen foto's

Preventieve mondzorg

Verdoving

Verdoving door middel van een roesje

Vullingen

Wortelkanaalbehandelingen

Kronen en bruggen

Behandelingen kauwstelsel

Chirurgische ingrepen (inclusief verdoving)

Kunstgebitten

Tandvleesbehandelingen

Implantaten

Uurtarieven ten behoeve van de bijzondere tandheelkunde en de Wlz

Informatieverstrekking en onderlinge dienstverlening

Consultatie en diagnostiek

1 Bovenstaande informatie is ontleend aan de officiële tariefbeschikking van de Nederlandse Zorgautoriteit, deze is altijd leidend. Pharmeon, de tandarts of de KNMT is niet aansprakelijk voor fouten in de gegevens of voor schade die het gevolg is van, of samenhangt met het gebruik van de gegevens.